siden for deg som restautrerer og samler diecast

Restaureringsjobber - Deler - Dekaler/kilstremerker - Modellbiler - Reprobokser

vi er her for å hjelpe deg

Elegance isn't solely defined by what you wear. It's how you carry yourself.

Ferdige restaureringer

Vi leverer ferdige restaureringsobjekter innen klassikere som Corgi, Dinky, Matchbox, Tekno fra proffesjonelle restaurerere i Norge og Europa.

Levering

100% Satisfaction

I've always thought of the T-shirt as the Alpha and Omega of the fashion alphabet. I like the things around me to be beautiful and slightly dreamy.